Pagina principala
 
 
Program seminar stiintific
Universitatea Tehnica de
Constructii Bucuresti
Catedra de Hidraulica si
Protectia Mediului
Colectivul de medii
permeabile
Ministerul Educatiei
si Cercetarii
PROGRAMUL NATIONAL PENTRU CERCETARE,
DEZVOLTARE SI INOVARE
MEDIU, ENERGIE si RESURSE - MENER
Prezentari seminar
Stadiul actual al tehnologiilor de remediere a acviferelor
asist. univ. ing. Nicolae ALBOIU - UTCB

Gestionarea siturilor contaminate din Romania
dr. ing. Ioan BACEANU - ANPM

Metode de caracterizare a acviferelor poluate
prep. univ. ing. Iulian IANCU - UTCB

Analiza evolutiei spatiale si temporale a calitatii apelor subterane
ing. Catalin CONSTANTINOIU - ICIM,
sef lucrari dr. ing. Alexandru DIMACHE - UTCB

Testarea de metode de remediere in faza pilot
ing. Sevastita VRACIU - ICIM
ing. Catalin CONSTANTINOIU - ICIM