PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

ETAPA

ACTIVITATI

I. Realizarea suportului informatic si tehnologic pentru functionarea retelei de cercetare-dezvoltare si realizarea proiectului; baza de date proiect

 

I.1. Realizarea suportului informatic si tehnologic pentru functionarea retelei de cercetare-dezvoltare si realizarea proiectului; baza de date proiect.

I.2. Elaborarea sistemului de comunicare electronica in cadrul retelei/ proiectului si de diseminare a rezultatelor.

I.3. Evaluarea datelor de monitorizare existente la nivel de bazin hidrografic

I.4. Tehnologii noi pentru evaluarea si remedierea poluarii stratelor acvifere – studiu documentar

II. Metode de caracterizare a acviferelor poluate

II.1. Stabilirea unei strategii in prelevarea de noi probe şi realizarea determinărilor analitice Alegerea amplasamentului in vederea caracterizarii si decontaminarii..  

II.2. Prelevari si determinarea in laborator a tipurilor de contaminanti şi a microbiotei, analize fizico-chimice şi microbiologice

II.3. Prelucrarea datelor. Realizarea unei baze de date privind caracteristicile poluarii in amplasament.

II.4  Definirea parametrilor ce guvernează comportarea poluanţilor odată ajunşi în apa subterană. Determinarea valorilor unor parametri fizico-chimici si hidrogeologici

II.5   Definirea surselor primare, respectiv a surselor secundare. Localizarea posibilelor surse primare de contaminare, estimarea efectelor cantitative si calitative ale acestora. Corelarea rezultatelor

II.6.  Analiza evoluţiei spaţiale şi temporale a calităţii apelor subterane. Crearea si calibrarea unui model matematic de determinare/prognozare a extinderii poluarii la amplasament in vederea alegerii unei solutii optime de decontaminare

III. Cercetări de excelenţă pentru stabilirea potenţialului de remediere al mediului  poluat prin aplicarea unor biotehnologii

III.1. Definirea criteriilor de încadrare

III.2. .  Evaluarea tipului si gradului de poluare.

Evaluarea principalelor tipuri de poluanti din amplasament, care dau specificul contaminarii, si concentratiile acestora pe baza datelor experimentale si a modelului matematic realizat.

III.3. Stabilirea condiţiilor şi limitelor de aplicare. Analiza eficientei tehnicilor de tratare in-situ prin raport cu tipul si gradul de poluare si caracteristicile amplasamentului. Realizare pilot bioremediere aeroba amplificata  

III.4. Intalnirea anuala a retelei de cercetare (Workshop). Analiza rezultatelor intermediare. Analiza privind participarea la FP7. Diseminarea rezultatelor in mediul stiintific, economic si social, la nivel national si international (pregatire materiale si actiuni de diseminare)

IV. Metode de remediere in situ

Studiul procesului de bioremediere.

IV.1.  Analiza tehnicilor neconventionale de depoluare: Bioremedierea aeroba amplificata si anaeroba in comparatie cu atenuarea naturala. Realizare  bioremediere in- situ.

 

IV.2. Aplicarea tehnologiilor de depoluare. Stabilirea unei strategii optime de aplicare a tehnologiilor de decontaminare tinand cont de situatia poluarii si de parametrii fizico-bio-chimici si geohidrodinamici de influenta; aplicarea in-situ a  tehnologiei selectate 

IV.3. Monitorizarea eficienţei acestor tehnologii aplicate in-situ. Determinarea calitativa si cantitativa a decontaminarii produse dupa un interval de timp corespunzator metodei selectate. Rectificarea/optimizarea strategiei si  metodelor de decontaminare alese.

IV.4. Raportarea rezultatelor obtinute, bilantul decontaminarii, elucidarea cauzelor eventualelor esecuri in scaderea efectelor poluarii sub valorile prag propuse. Bilantul decontaminarii.

V.Dezvoltarea unei reţele tehnologice de excelenţă în domeniul biotehnologiilor de remediere a acviferelor si transferul tehnologiilor

V.1. Crearea retele de excelenţă pentru managementul integrat al remedierii acviferului poluat istoric si/sau accidental..

V.2.Transferul si aplicarea tehnologiilor de depoluare în situaţii concrete (obiective aflate in administrarea CONPET, obiective aflate in patrimoniul administratiei locale, zona Tatarani, Barcanesti, Brazi, zona de sud a municipiului Ploiesti, platforme petrochimice). Transferul soluţiilor tehnologice elaborate, la potentialii utilizatori; diseminare cunoştinţe şi rezultate experimentale obţinute către mediile ştiinţifice,  agenţi economici si alti factori interesati.

V.3. Elaborare manual de prezentare a tehnologiilor propuse.

V.4. Intalnirea retelei de cercetare (Workshop). Prezentarea si analiza rezultatelor finale. Analiza participarii la FP7 si a integrarii in Platformele Tehnologice la nivel european „EUMAT” si „Water Supply and Sanitation”. Stabilirea portofoliului de servicii stiintifice si tehnice pentru continuarea activitatii retelei de cercetare. Diseminarea rezultatelor in mediul stiintific, economic si social, la nivel national si international (pregatire materiale si actiuni de diseminare).

 

V.5. Diseminare rezultate prin realizare pagină web şi participare la comunicări ştiinţifice, la simpozioane interne şi internaţionale Brevetarea aspectelor originale din cadrul tehnologiilor de bioremediere. Standardizarea metodelor de analiză specifice domeniului. Publicarea unei monografii care să abordeze problematica bioremedierii acviferelor poluate

                                                                                                                                                    [ înapoi ]