FAZE REALIZATE

 

Etapa I. „Realizarea suportului informatic si tehnologic pentru functionarea retelei de cercetare-dezvoltare si realizarea proiectului; baza de date proiect” (Cercetare aplicativă)

Etapa II: „Metode de caracterizare a acviferelor poluate (Cercetare fundamentală-cercetare aplicativă).

Etapa III:  Cercetari de excelenta pentru stabilirea potentialului de remediere al mediului  poluat prin aplicarea unor biotehnologii (Cercetare fundamentala - Cercetare aplicativa)

 

OBIECTIVE PLANIFICATE

 

Obiectivul general al proiectului il constituie optimizarea metodologiei si a solutiilor tehnice de evaluare si caracterizare a nivelului poluarii istorice a stratelor acvifere degradate prin poluari anterioare si de fundamentare a solutiilor tehnologice pentru controlul si remedierea acestor poluari.

Ca obiective specifice proiectul prevede realizarea unui program general de evaluare, supraveghere si remediere a apelor subterane care sa reflecte principalele tendinte si orientari in domeniul protectiei acviferelor pe plan european si mondial.

 

 

Descrierea activităţiLOR REALIZATE

 

Etapa I. „Realizarea suportului informatic si tehnologic pentru functionarea retelei de cercetare-dezvoltare si realizarea proiectului; baza de date proiect” (Cercetare aplicativă)

Aceasta etapa, cu termen de finalizare 15.12.2005 a fost incheiata corespunzator, cuprinzand urmatoarele activitati/rezultate generale ale etapei: 

q       Constituirea retelei de cercetare

q       Pagina de web: erpisa.utcb.ro

q       Bază de date cu privire la poluarea stratelor acvifere la nivelul bazinului hidrografic Ialomita, ce contine:  identificarea aportului surselor difuze si punctiforme de poluare (in baza datelor de emisii si aprecierea ponderii globale a surselor difuze la apele de suprafaţă curgătoare din datele de imisii), evaluarea globala a ponderii surselor punctiforme de poluare din estimarea efluentilor si stadiul calitatii globale a apelor subterane freatice

q       Studii de teren privind gradul de poluare a solului si subsolului poluat cu produse petroliere

q       Studiu de documentare privind stadiul actual in domeniul proceselor/procedeelor de decontaminare a stratelor acvifere, ce cuprinde: 1. Biodegradarea microbiana a titeiului/ prodeselor petroliere in ecosistemele naturale ale mediului subteran, 2. Microorganismele care degradeaza hidrocarburile, 3.  Mecanisme de biodegradare a hidrocarburilor, 4. Factori de mediu care influenteaza biodegradarea hidrocarburilor, 5. Bioremedierea controlata a mediilor subterane poluate cu hidrocarburi, Bioremediere aeroba intensificata (BAI), 6. Factori care influenteaza transportul prin advectie si prin dipersie, 7. Clasa chimica si susceptibilitatea la bioremediere, 8. Solubilitatea in apa si presiunea de vapori saturati

q       privind metode de analiza a contaminantilor din stratele acvifere si biotehnologii de remediere a stratelor acvifere;

q       Raport de cercetare

 

Etapa II: „Metode de caracterizare a acviferelor poluate (Cercetare fundamentală-cercetare aplicativă).

Aceasta etapa, cu termen de finalizare 15.06.2006 a fost incheiata corespunzator, cuprinzand urmatoarele activitati/rezultate generale ale etapei:  

q       stabilirea unei strategii de prelevare de noi probe si realizarea determinarilor analitice. alegerea amplasamentului in vederea caracterizarii si decontaminarii ce cuprinde descrierea fazelor generale, elemente cheie ale unui program de evaluare sau metode de caracterizare a acviferelor poluate

q       prelevari si deteminarea in laborator a tipurilor de contaminanti si a microbiotei, analize fizico-chimice

- amplasamentul Pod Ovidiu apartinand SC CONPET SA

- amplasamentul CFG calatori Bucuresti Basarab (determinarea parametrilor geotehnici, hidrogeologici si chimici)

q       definirea parametrilor ce guverneaza comportarea poluantilor odata ajunsi in apa subterana. determinarea valorilor unor parametrii fizico-chimici si hidrogeologici (metode de analiza de laborator pentru determinarea calitativa si cantitativa a indicatorilor de calitate ai apei subterane)

q       Analiza evolutiei spatiale si temporale a calitatii apelor subterane. Crearea si calibrarea unui model matematic de derminare /prognozare a extinderii poluarii la amplasament in vederea alegerii unei solutii optime de decontaminare (Crearea si calibrarea unui model mathematic de determinare/prognozare a extinderii poluarii la amplasament in vederea alegerii unei solutii optime de decontaminare)

 

Etapa III:  “Cercetari de excelenta pentru stabilirea potentialului de remediere al mediului  poluat prin aplicarea unor biotehnologii (Cercetare fundamentala - Cercetare aplicativa)

Aceasta etapa, cu termen de finalizare 05.12.2006 este in curs de desfasurare si cuprinde urmatoarele activitati/rezultate generale: 

q       Sisteme de criterii şi indicatori de analiză pentru caracterizarea stratelor freatice a solurilor si subsolurilor poluate

q       Selecţii studii de caz (Pod Ovidiu, CFR Calatori Bucuresti Basarab) privind poluarea cu produse petroliere nivelul poluarii, posibilitati de remediere in baza studiilor de laborator/pilot;

q       Stabilirea condiţiilor şi limitelor de aplicare a tehnologiilor de bioremediere prin studiul pe modele la scara de laborator/pilot;

q       Realizare pilot bioremediere aeroba amplificata si inceperea experimentarilor privind depoluarea stratului acvifer.